Karakteristieke lange veenpercelen

none

Fotobeschrijving


Strakke smalle patronen van ontgonnen veenpercelen domineren het landschap. Het ontginnen gebeurde vanaf de weg het veld in. Daarbij werden greppels gegraven waardoor het water kon worden afgevoerd, waardoor de grondwaterstand verlaagd werd. Op deze manier kon de drooggevallen turf gestookt worden, en is tot enkele meters van de bodem weggehaald. Het overstromingsrisico van deze gebieden werd sterk vergroot. De laaggelegen restanten zijn tegenwoordig in gebruik als landbouwgebied.


Code foto: tg061
Locatie: Stadskanaal, 2015
Fotograaf: Tobias Grond

Terug naar de voorbeeldenpagina

Veengebieden


 • Hoogveen
 • Veenkoloniën
  Veenkoloniën
 • Hoogveen
  Hoogveen
 • Veenriviertje
 • Natuuroever veenrivier
 • Natuurbuffer rond hoogveen
 • Veenrivier
 • Karakteristieke lange veenpercelen
 • land uit een veenkolonie
  veenkolonieën algemeen
 • Laagveen
  Laagveen