• Kunstwerk duidt situering Lunterse beek
  Kunstwerk duidt situering Lunterse beek
 • Erosie
  Erosie
 • Moestuin
 • Verdicht plantvak
 • Ondergelopen boerderij
  Ondergelopen boerderij in de uiterwaarden
 • Regenwater kleddert naar goot
 • Dijkwoningen
 • wateroverlast, ook plezier
  Wateroverlast, ook plezier
 • Natuurbrand
  Natuurbrand
 • Kreek
  Kreek
 • Winter- en zomerdijk
  Winter- en zomerdijk
 • Wateroverlast in Limosterrein
  Wateroverlast in Limosterrein
 • stoot- en glijoevers
  Stoot- en glijoever
 • Beekje in Zoo
  Beekje in Zoo
 • Erosie sportcomplex
 • Besloten pad in Zoo
  Besloten pad in Zoo
 • Kwelder Zeeklei
  Kwelder
 • Landbouwperceel tot aan rand van beek
 • Nieuw winkelcentrum Ede
 • Zichtas Oude kerk Ede
 • Kademuur zuidwal
  Kademuur zuidwal
 • foto van een waterkunstwerk
  waterkunstwerk in vorm van flipperkast
 • Mooie wadi voor opvang piekberging
  Mooie wadi voor opvang piekberging
 • Eikenlaan landelijk gebied
  Eikenlaan landelijk gebied
 • Hunebedden
  Hunebedden
 • Druiventeelt op geluidswal
 • Slechte grond belemmert groei
 • Zitplek plein
  Zitplek plein
 • Uitzicht vanaf zitelement in de rivierarm
  Uitzicht vanaf zitelement in rivierarm
 • Verlaagd plein met hoger gelegen promenade
 • Zitelement in rivierarm
  Zitelement in rivierarm
 • Trevi fontein
  Trevi fontein
 • Dijk gecombineerd met infrastructuur
  Dijk gecombineerd met infrastructuur
 • Uiterwaarden
  Uiterwaarden
 • Wadi vangt afstromend water op
 • Wateroverlast door grondwater
  Wateroverlast door grondwater
 • Stedelijke uiterwaarden 2
 • Schaduw boven fietsrekken
  Schaduw boven fietsrekken
 • Overbegroeiing
 • Komvormige vijver
  Komvormige vijver
 • Oeverzwaluwwal achter bedrijfsterrein
  Oeverzwaluwwal achter bedrijfsterrein
 • Wiel
  Wiel
 • Schaduwrijk pad langs keermuur
  Schaduwrijk pad langs keermuur
 • Erosie (rand stuwwal)
  Erosie (rand stuwwal)
 • Woonboerderij met waterplas
  Woonboerderij met waterplas
 • Landgoederen op dekzandruggen
  Landgoederen op dekzandruggen
 • vlonder in het water
  Vlonder in het water
 • Bomenlaan in park
  Bomenlaan in park
 • Boot onder museum
  Boot onder museum
 • Waterberging landelijk gebied
  Waterberging landelijk gebied
 • Watertrap in het Loo
 • Verpest uitzicht
  Verpest uitzicht
 • Plataan binnenstad Breda
  Plataan binnenstad Breda
 • Markt
 • Flaneerlaan in park
 • essenlaan
  Essenlaan
 • Zonnepanelen op dak tribune
  Zonnepanelen op dak tribune
 • Zandgrond
 • Verlaagde kade voor extra waterberging
  Verlaagde kade voor extra waterberging
 • Pontje over de Dommel
  Pontje over de Dommel
 • Beplanting aan bushokje
  Beplanting aan bushokje
 • Parkeren onder huis
 • Binnentuin ministerie van BZ
  Binnentuin ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Broedbermen
 • kroos in de sloot
  Kroos in de sloot
 • Watertafel
  Watertafel
 • Bomenlaan park 't Loo
  Bomenlaan park 't Loo
 • Vijver spoorpark
  Vijver spoorpark
 • Natuurvriendelijke oever
  Natuurvriendelijke oever
 • Waterkunstwerk Floriade
 • Overzicht waterkunstwerk
  Overzicht waterkunstwerk
 • Brug in Zoo
  Brug in Zoo
 • Waterberging en natuur in overhoek
 • Aanslibbing
  Aanslibbing
 • Erosie bospad
 • Kunstwerk in watergoot
  Kunstwerk in watergoot
 • Vistrap
 • Kleine depressie
  Kleine depressie
 • Energieteelt
 • erosie
  Erosie
 • Beek door voortuin
 • Zichtbaar infiltreren van regenwater
 • Woonboot drooggevallen
 • Besproeien landbouwperceel
 • Daktuin
 • Vistrap langs de Berkel
 • Bordje langeafstandspad helpt bij keuze richting
  Bordje langeafstandspad helpt bij keuze richting
 • Raam uitgeknipt in haag en leibomen
 • Gevelbeplanting
 • Druiventeelt in stadspark
 • Erfafscheidingen langs hoofdweg
 • Alles is er, behalve bomen
  Alles is er, behalve bomen
 • Kade Zutphen
 • Zandvlakte
  Zandvlakte
 • Verlaagd speelterrein
  Verlaagd speelterrein
 • Boomkroon bij solitaire eik
  Eik met volledige boomkroon
 • Watertuin bij universiteitsgebouw
  Watertuin bij universiteitsgebouw
 • Air conditioners
 • bolle es
  Bolle es
 • Daktuin centrum Almere