• Beek meandert weer
 • Regenwater loopt naar boom
  Regenwater loopt naar boom
 • Waterelement
  Waterelement
 • Gracht Middelburg
 • Kunst langs de snelweg
  Kunst langs de snelweg
 • Kleine depressie
  Kleine depressie
 • Waterkering met parkeren bij laag water
 • Uitzicht over meertje
 • Plein met oude Plataan
 • Daktuin centrum Almere
 • Stadsplein
 • Natuurpad landgoed
  Natuurpad landgoed
 • Erosie helling Veluwe
 • Woonboot drooggevallen
 • Schaduwrijke zitrand langs gebouw
 • Vluchtpaden Buggenum naar openbare weg
 • Gevelbeplanting
 • Eswal
  Eswal
 • vissers langs de vijver
  Vissers langs de vijver
 • Bastionder aan zuidwal
  Bastionder aan zuidwal
 • Oeverzwaluwwal achter bedrijfsterrein
  Oeverzwaluwwal achter bedrijfsterrein
 • Verlaagd speelterrein
  Verlaagd speelterrein
 • Watertuin bij universiteitsgebouw
  Watertuin bij universiteitsgebouw
 • Nagemaakt wiel
  Nagemaakt wiel
 • Vijver Almere
 • Wateroverlast versteend binnenplein
 • Fraaie beplanting voor schuttingen
 • Waterkunstwerk
  Waterkunstwerk
 • Verhoogde molen op onderbouw met grasdak
 • Komvormige vijver
  Komvormige vijver
 • Weelderig balkon
 • Kroos in gracht
  Kroos in gracht
 • Treurbeuk in Freijlemaborg
  Treurbeuk in Freijlemaborg
 • Verhoogde entree ivm wateroverlast
 • Zeeklei
  Zeeklei
 • Stationsplein
 • Waterelement
  Waterelement
 • Leilindes
 • Scheuren in dijk
  Scheuren in dijk
 • Daktuin centrum Almere
 • Kwelderwal
  Kwelderwal
 • Bodemdaling
 • Kanoën op het Valleikanaal
  Kanoën op het Valleikanaal
 • Schaduwpark
 • Uitzicht vanaf zitelement in de rivierarm
  Uitzicht vanaf zitelement in rivierarm
 • Veenrivier
 • Gevelbeplanting
 • Wonen aan het water
 • Den Haag
 • Vistrap
 • Branding op strand
  Branding op strand
 • Stadslandbouw met ondernemers
 • Parkeerplaats zonder groen
  Parkeerplaats zonder groen
 • Waterfontein op hoek van de straat
  Waterfontein op hoek van de straat
 • Stedelijke uiterwaarden 2
 • Broedbermen
 • woonboot drooggevallen
  woonboot drooggevallen
 • Jachthaven met ruimte voor hoger waterpeil
  Jachthaven met ruimte voor hoger waterpeil
 • Spelen met water
  Spelen met water
 • Sonsbeekpark
 • Beekje in Zoo
  Beekje in Zoo
 • Zitplek plein
  Zitplek plein
 • Bomenlaan gericht op huis
 • Boomspiegel
 • Landbouw tot aan rand van de beek
 • Markt
 • Klimelement
  Klimelement
 • Rabattenbos voor extra waterberging
 • Wegriool
 • Wateropvang in verlaagd bossage naast weg
 • Spelen met water
 • Patroon in zandgat
  Patroon
 • Diepe watergoot in stadscentrum
  Diepe watergoot in stadscentrum
 • Wateroverlast in landelijk gebied
  Wateroverlast in landelijk gebied
 • Wilgetenen gebruiken als oeverbescherming tegen afkalving
 • Vijver met fontein
  Vijver met fontein nabij Rijksmuseum
 • Holen van beverratten
 • Bron van een sprengenbeek
 • verstuiving
  Verstuiving
 • Afgebroken tak
 • Erosie bij een sportcomplex
 • Park met puin
 • Kade Zutphen
 • Koeltepark met groen en water
  Koeltepark met groen en water
 • Laagveen
  Laagveen
 • Druiventeelt in stadspark
 • koele promenade
  koele promenade
 • Waterberging in beekdal
 • Ven
 • Waterkunstwerk
 • Kwelwater bevriest
  Kwelwater bevriest
 • Goot in reling
  Goot in reling
 • Windmolens nabij waterzuivering
  Windmolens nabij waterzuivering
 • Watertrap in het Loo
 • Vijver bij Centre Pompidou
 • Beek in breed dal
  Beek in breed natuurlijk dal
 • Zicht vanuit duinen
 • Windsingel
  Windsingel
 • Verpest uitzicht
  Verpest uitzicht
 • Zichtbare infiltratie
  Zichtbare infiltratie