• Drooggevallen beek
 • Bomenlaan park 't Loo
  Bomenlaan park 't Loo
 • Stationsplein
 • Heilig water
 • Bodemdaling
 • Rabattenbos voor extra waterberging
 • Gracht Middelburg
 • Wadi
 • Uitzicht aan eind van zichtas
  Uitzicht aan eind van zichtas
 • Wonen aan het water, bootgarage
 • Groene Bedstee
 • Boom geeft schaduw bij steiger
 • Groene gevel
  Groene gevel
 • natuurpad op steiger
  Natuurpad op steiger
 • Bedrijfsterrein Barneveld
 • Rusten in de schaduw
 • Water sijpelt tussen tegels
  Water sijpelt tussen tegels
 • Beek meandert weer
 • Ondergelopen boerderij
  Ondergelopen boerderij in de uiterwaarden
 • Vijver spoorpark
  Vijver spoorpark
 • Nat broekbos
 • Toeristen verzamelen zich op een brug over de Arno
 • Plataan binnenstad Breda
  Plataan binnenstad Breda
 • Natuuroever
 • Zeeklei
  Zeeklei
 • Water stroomt naar riool en niet naar vijver
 • foto van een waterkunstwerk
  Waterkunstwerk in vorm van flipperkast
 • Fluctuatiezone
  Fluctuatiezone
 • Waterpark boven parkeergarage
 • Boom spiegelt in het water
 • Bankje
 • Waterkunst centrum
  Waterkunst centrum
 • Waterkering met parkeren bij laag water
 • Integratie zitplek en dakgoot
  Integratie zitplek en dakgoot
 • Bomenlaan bij Malieveld
 • Watercascade
 • Open heideveld in bos
 • Verdichting stadsbodem
 • Parkeren onder huis
 • Nieuw winkelcentrum Ede
 • Verkoeling in vijver langs de weg
  Verkoeling in vijver langs de weg
 • Verboden rechtdoor te rijden
 • Waterkunst
  Waterkunst
 • Zandmotor, dynamisch kustbeheer
  Zandmotor, dynamisch kustbeheer
 • Waterplas landelijk gebied
 • Waterkunstwerk
  Waterkunstwerk
 • Waterval Zoo
  Waterval Zoo
 • Wateropvang in verlaagd bossage naast weg
 • Stadslandbouw in Barneveld
 • Zorgboerderij
 • Laagveen
  Laagveen
 • Stoep zakt weg onder deur
  Stoep zakt weg onder deur
 • Waterelement bij ingang kerk
 • Bomenlaan in park Zutphen
 • Nagemaakt wiel
  Nagemaakt wiel
 • Erosie bij een sportcomplex
 • Loofgang nabij Kleve
 • Patroon in zandgat
  Patroon
 • Bordje langeafstandspad helpt bij keuze richting
  Bordje langeafstandspad helpt bij keuze richting
 • Bron van een sprengenbeek
 • woonboot drooggevallen
  woonboot drooggevallen
 • Groen sedumdak van parkeergarage in binnentuin
  Groen sedumdak van parkeergarage in binnentuin
 • Verlaagd plein met hoger gelegen promenade
 • Brede binnenberm met natuurlijke sloot
 • Boomgaard in groenstrook
 • Afkoppelen in de voortuin
  Afkoppelen in de voortuin
 • Bomen in het water
 • Kademuur zuidwal
  Kademuur zuidwal
 • Wonen aan het water
  Wonen aan het water
 • Windmolens nabij waterzuivering
  Windmolens nabij waterzuivering
 • Bomenlaan gericht op huis
 • Uiterwaarden ontoegankelijk
 • Sonsbeekpark
 • stoot- en glijoevers
  Stoot- en glijoever
 • Patroon
 • Uitzichtspunt Edese hei
 • Schaduw op gevels
  Schaduw op gevels
 • Zeemeermin klimt uit het plein voor het zwembad
 • Leeg Waterbassin
 • Uitzicht over Gelderse Vallei
  Uitzicht over Gelderse Vallei
 • Wateroverlast in Limosterrein
  Wateroverlast in Limosterrein
 • Saharazand op auto
 • Gevelbeplanting
  Gevelbeplanting
 • Zandgat
  Zandgat
 • Jachthaven met ruimte voor hoger waterpeil
  Jachthaven met ruimte voor hoger waterpeil
 • Uitkijkpunt Veluwe
  Uitkijkpunt Veluwe
 • heliofytenfilter in woonwijk
  heliofytenfilter in woonwijk
 • Vistrap langs de Berkel
 • land uit een veenkolonie
  veenkolonieën algemeen
 • Schaduw boven fietsrekken
  Schaduw boven fietsrekken
 • Wateroverlast in Limosterrein
  Wateroverlast in Limosterrein
 • Zichtbaar infiltreren van regenwater
 • Fietsen door de fluctuatiezone
 • Verpest uitzicht
  Verpest uitzicht
 • Waterpromenade
  Waterpromenade
 • Vluchtpaden Buggenum naar openbare weg
 • Verschil in vitaliteit bomen
 • Komvormige vijver
  Komvormige vijver
 • Trevi fontein
  Trevi fontein
 • Trimparcours in bos
  Trimparcours in bos