Leer van de fotobank van de Natuurlijke Alliantie!

park met veel schaduw

Inspiratie

Bestrijding hittestress en stimuleren horeca gaan hand in hand in het Bryantpark te New York.

Erosie op stuwwal

Schadebeeld

Erosie op de rand van de stuwwal van de gemeente Rheden door akkerbouw op talud.

blooper

Blooper

Parkeerplaats zonder groen, gevoelig voor hittestress en wateroverlast.

Beeld

Bloopers en schadebeelden laten zien welke bedreigingen mogelijk zijn bij sectoraal werken of weinig doen. De inspiratiefoto’s tonen veelal prachtige, multifuctionele oplossingen.

Landschapstype

Kies maatregelen voor klimaatadaptatie die passen bij de specifieke (grond)waterstromen en/of bodemsoorten. Selecteer hier uw landschapstype of kijk bij de gidsmodellen. Gidsmodellen geven aan welke ruimtelijke structuren effectief zijn.

Verschijningsvorm

Selecteer uw ruimtelijke objecten, zoals sloten, bossen of moerassen.

Klimaatdoelen

U kunt foto’s zoeken bij zes voorkomende klimaatdoelen, zoals overstroming, wateroverlast, droogte en erosie, hitte en smog én brandgevaar.

Functies

Laat klimaatadaptatie en gebiedsontwikkeling tevens een impuls vormen voor de leefomgeving en de regionale economie. Bij dit selectiecriterium vindt u foto’s op gebied van gezondheid, recreatie, voedsel én energie ed.


Alle foto’s zijn en worden gemaakt door betrokken vakmensen en belangstellenden, die over de hele wereld deelwaardige situaties tegenkomen. Geen enkele foto heeft een gebruiksrecht. We vragen u om als bron te vermelden: www.FotobankNA.nl

Heeft u foto’s die de site aanvullen of verbeteren? Stuur ze op naar de webbeheerder, met info over fotograaf, plaats en jaar, korte toelichting. Hier zijn ook andere suggesties welkom.

De fotobank NA is een hulpmiddel van de methode Alliantiebenadering (NA)