• Parkeerplaats zonder groen
  Parkeerplaats zonder groen
 • Wegriool
 • Busplein
  Busplein
 • Verboden rechtdoor te rijden
 • Stedelijke uiterwaarden 1
 • Gracht Enschede
  Gracht Enschede
 • Verdicht plantvak
 • Parkje herinnert aan kanaal
  Parkje herinnert aan kanaal
 • Zichtas Oude kerk Ede
 • Waterberging Ede
 • Stationsplein
 • Verwarring door borden langs het Pieterpad
  Verwarring door borden langs Pieterpad
 • Vijver bij kantoor Westraven
  Vijver kantoor Westraven
 • Uiterwaarden ontoegankelijk
 • Beeld centrum Ede
 • Landbouwperceel tot aan rand van beek
 • Boomspiegel
 • Stedelijke uiterwaarden 2
 • Slechte grond belemmert groei
 • Waterpromenade
  Waterpromenade
 • Kruispunt zonder groen
  Kruispunt zonder groen
 • Geen uitzicht vanaf bank over Schelde
  Geen uitzicht vanaf bank over Schelde
 • Nagemaakt wiel
  Nagemaakt wiel
 • Beeld centrum Ede
 • Stedelijke uiterwaarden 3
 • Verpest uitzicht
  Verpest uitzicht
 • Landbouw tot aan rand van de beek
 • Vijver Almere
 • Doorsnijding rioolbuis
  Ondergrondse doorsnijding rioolbuis en electriciteitsleiding
 • Alles is er, behalve bomen
  Alles is er, behalve bomen
 • Chassépromenade
  Chassépromenade
 • Erfafscheidingen langs hoofdweg
 • Nieuw winkelcentrum Ede
 • Ontoegankelijk bos
 • Badkuip voor piekberging slecht voor natuur en beleving
 • Bedrijfsterrein Barneveld
 • Versteende voortuin
 • Kademuur
  Kademuur
 • Bankje

Terug naar de Homepage