Veenkoloniën

Veenkoloniën

Fotobeschrijving


Een overzichtsfoto van het veenlandschap. Veenkoloniën bestaan uit strakke smalle patronen van ontgonnen percelen. Het ontginnen gebeurde vanaf de weg het veld in. Daarbij werden greppels gegraven waardoor het water kon worden afgevoerd. De grondwaterstand werd hierdoor verlaagd. Het drooggevallen veen werd als turf gestookt en tot enkele meters van de bodem weggehaald. Het overstromingsrisico van deze gebieden werd fors vergroot. De laaggelegen restanten zijn tegenwoordig in gebruik als landbouwgebied.


Code foto: tg039
Locatie: Sellingen, 2015
Fotograaf: Tobias Grond

Terug naar de voorbeeldenpagina

Veengebieden


 • land uit een veenkolonie
  veenkolonieën algemeen
 • Veenriviertje
 • Karakteristieke lange veenpercelen
 • Natuurbuffer rond hoogveen
 • Natuuroever veenrivier
 • Veenrivier
 • Laagveen
  Laagveen
 • Hoogveen
  Hoogveen
 • Hoogveen
 • Laagveen