Hoogveen

Hoogveen

Fotobeschrijving


Hoogveen bestaat vooral uit resten veenmos (Sphagnum) en wordt gevoed door regenwater. Het hoogveen houdt het regenwater vast. Hoogveen komt vooral voor in het noorden, oosten en zuiden van Nederland. Door de afgravingen ten behoeve van veen is het in het westen veelal verdwenen. Hoogveen is mineraalarm.


Code foto: tg013
Locatie: Veenhuizen, 2015
Fotograaf: Tobias Grond

Terug naar de voorbeeldenpagina

Veengebieden


 • land uit een veenkolonie
  veenkolonieën algemeen
 • Laagveen
  Laagveen
 • Natuuroever veenrivier
 • Veenkoloniën
  Veenkoloniën
 • Natuurbuffer rond hoogveen
 • Hoogveen
  Hoogveen
 • Laagveen
 • Hoogveen
 • Karakteristieke lange veenpercelen
 • Veenrivier