Laagveen

none

Fotobeschrijving


Laagveen wordt gevoed door grondwater dat mineraalrijk is, d.w.z. veel opgeloste mineralen, maar weinig andere voedingsstoffen. Laagveen is mineraalrijk; de begroeiing is groen en gevarieerd, in tegenstelleng tot de begroeiing in het hoogveen.

In het verleden zijn grote delen van het laagveen. Op andere plaatsen heeft klink plaatsgevonden door het verlagen van het grondwaterpeil ten behoeve van landbouw.


Code foto: tg059
Locatie: Laude, 2015
Fotograaf: Tobias Grond

Terug naar de voorbeeldenpagina

Veengebieden


 • Hoogveen
  Hoogveen
 • land uit een veenkolonie
  veenkolonieën algemeen
 • Veenkoloniën
  Veenkoloniën
 • Veenrivier
 • Karakteristieke lange veenpercelen
 • Natuuroever veenrivier
 • Hoogveen
 • Laagveen
  Laagveen
 • Natuurbuffer rond hoogveen
 • Laagveen