Laagveen

none

Fotobeschrijving


Laagveen wordt gevoed door grondwater dat mineraalrijk is, d.w.z. veel opgeloste mineralen, maar weinig andere voedingsstoffen. Laagveen is mineraalrijk; de begroeiing is groen en gevarieerd, in tegenstelleng tot de begroeiing in het hoogveen.

In het verleden zijn grote delen van het laagveen. Op andere plaatsen heeft klink plaatsgevonden door het verlagen van het grondwaterpeil ten behoeve van landbouw.


Code foto: tg059
Locatie: Laude, 2015
Fotograaf: Tobias Grond

Terug naar de voorbeeldenpagina

Veengebieden


 • land uit een veenkolonie
  veenkolonieën algemeen
 • Natuuroever veenrivier
 • Karakteristieke lange veenpercelen
 • Veenriviertje
 • Natuurbuffer rond hoogveen
 • Hoogveen
 • Veenrivier
 • Veenkoloniën
  Veenkoloniën
 • Hoogveen
  Hoogveen
 • Laagveen
  Laagveen