Kwelderwal

Kwelderwal

Fotobeschrijving


Een kwelder is een stuk buitendijks land dat door aanslibbing van zeeklei wordt gewonnen. Er loopt vaak een rivier die het aanwezige water afvoert. De oevers van deze wallen liggen meestal hoger dan het omliggende land. Dit wordt veroorzaakt doordat bij overstromingen van het riviertje, het aanwezige sediment direct op de oever wordt afgezet, omdat daar de stroomsnelheid het laagst is. Na verscheidene overstromingen ligt de oever, naast het riviertje, hoger dan de rest van het land. De  verhoogde oevers van de kwelders noemt men kwelderwal.Meer dan eens zijn oeverwallen een logische plek om een wierde of terp te beginnen. Vaak liggen deze wierden of terpen in een rechte lijn naast elkaar.

Code foto: tg029
Locatie: Pieterburen, 2015
Fotograaf: Tobias Grond

Terug naar de voorbeeldenpagina

Terpen


  • Kwelderwal
    Kwelderwal
  • Wierde
    Wierde
  • Hoogteverschil wierde
    Hoogteverschil wierde