Kwelder

Kwelder

Fotobeschrijving


Een kwelder is een stuk buitendijks land dat door aanslibbing is gewonnen. Waar de aanslibbing met grote regelmaat onder water staat, is dat bij de kwelder niet meer het geval. Enkel bij uitzonderlijke waterstanden staat dit gebied onder water.


Code foto: tg028
Locatie: Usquert, 2015
Fotograaf: Tobias Grond

Terug naar de voorbeeldenpagina

Landwinning


  • Aanslibbing
    Aanslibbing
  • Kwelder Zeeklei
    Kwelder
  • Slaperwal
    Slaperwal