Wateroverlast in Limosterrein

Wateroverlast in Limosterrein

Fotobeschrijving


Bij de aanleg van het Limosterrein is de bodem sterk verdicht. Het is zandgrond, maar het water kan toch niet in de bodem infiltreren. Daardoor zorgt het water voor wateroverlast en kan de woningen binnenstromen.


Code foto: gn024
Locatie: Nijmegen Limos, februari 2008
Fotograaf: Medewerkers gemeente Nijmegen


Terug naar de voorbeeldenpagina

Verdichte bodem


  • Wateroverlast in Limosterrein
    Wateroverlast in Limosterrein
  • Wateroverlast in Limosterrein
    Wateroverlast in Limosterrein
  • Verdicht plantvak
  • Wateroverlast akkerperceel
  • Verdichting stadsbodem