Gemaal

none

Fotobeschrijving


Beeld van omvang van installatie gemaal JU Smit.


Mail aanvullingen op de beschrijving
Terug naar de voorbeeldenpagina

Code foto: wr005
Locatie: Gemaal Jusmit, 2007
Fotograaf: Waterschap Rivierenland

Kunstwerktechnisch


  • Stuw
  • Watermolentje werkt via zonnepaneel
  • RZWI Nijmegen
  • Wegriool
  • Stuw
  • Stuw
  • Gemaal
  • Sluiscomplex
    Sluiscomplex