Zwerfkei uit ijstijd als kunstobject

Zwerfkei uit ijstijd

Fotobeschrijving


In de voorlaatste ijstijd (Saalien) hebben de ijskappen materiaal uit Scandinavië meegenomen naar het zuiden, zwerfkeien. De zwerfkei op de foto is afkomstig van de Äland eilanden ten westen van Finland. Bij het smelten van de ijskappen is dit materiaal blijven liggen: eindmorene. De gefotografeerde kleinere en grotere keien hebben in de loop van de eeuwen verschillende functies gekregen.

 • Ze scheidden erven af;
 • Met deze keien zijn ook de Hunebedden gebouwd;
 • In de 21e eeuw doen ze ook dienst als kunstobject op een rotonde.

Code foto: tg046
Locatie: Borger, 2015
Fotograaf: Tobias Grond

Terug naar de voorbeeldenpagina

Gebied met wallen


 • Kwelderwal
  Kwelderwal
 • Slaperwal
  Slaperwal
 • Waterbuffer door hoge wallen
  Waterbuffer door hoge wallen