Waterbuffer door hoge wallen

Waterbuffer door hoge wallen

Fotobeschrijving


Een manier om extra water te bergen in een gebied, is het verhogen van de wallen. Op deze manier ontstaat een waterbuffer en kan de rivier meer water bergen. Het scenario van een overstroming minder groot.


Code foto: tg044
Locatie: Veele, juni 2015
Fotograaf: Tobias Grond

Terug naar de voorbeeldenpagina

Gebied met wallen


  • Kwelderwal
    Kwelderwal
  • Slaperwal
    Slaperwal
  • Waterbuffer door hoge wallen
    Waterbuffer door hoge wallen