Beeld centrum Ede

Beeld centrum Ede

Fotobeschrijving


Het einde van de winkelstraat wordt gebruikt voor allerlei functies, zonder onderlinge afstemming. Een voorbeeld van te sectoraal plannen en uitvoeren.


Code foto: vg075
Locatie: Ede, 2012
Fotograaf: Vincent Grond

Terug naar de voorbeeldenpagina

Sectorale planning


  • Doorsnijding rioolbuis
    Ondergrondse doorsnijding rioolbuis en electriciteitsleiding
  • Waterberging Ede
  • Zichtas Oude kerk Ede
  • Beeld centrum Ede
  • Beeld centrum Ede
  • Verboden rechtdoor te rijden
  • Voorziening piekberging verpest mooie plek