• Overbegroeiing
 • Parkeren onder leefsteiger
  Parkeren onder leefsteiger
 • waterkunstwerk
  Waterkunstwerk overbrugt hoogteverschil
 • Regenwater kleddert naar goot
 • Gevelbeplanting
 • Bescherming tegen hoog water
  Bescherming tegen hoog water
 • Aanvoer water tav infiltrate in duinen
  Aanvoer water tav infiltrate in duinen
 • Fraaie zitplekken aan het water
 • Regenwater loopt naar boom
  Regenwater loopt naar boom
 • Duinmeer
  Duinmeer
 • Energieteelt
 • Verhoogde entree ivm wateroverlast
 • IJskelder
  IJskelder
 • Waterelement
 • Kanoroute
 • Bomenlaan gericht op huis
 • Kanoën op het Valleikanaal
  Kanoën op het Valleikanaal
 • Zitten in schaduw
 • Waterelement bij ingang kerk
 • Domtuin Utrecht
 • Samen aan de waterkant
  Samen aan de waterkant
 • Stadsgoot Freiburg
 • Open goot onder stoep
 • Treurbeuk in Freijlemaborg
  Treurbeuk in Freijlemaborg
 • Vijver spoorpark
  Vijver spoorpark
 • Spelen met water
  Spelen met water
 • Watertrap in het Loo
 • Waalkade overstroomd
  Waalkade overstroomd
 • Pontje over de Dommel
  Pontje over de Dommel
 • Daktuin Floriade
  Daktuin Floriade
 • Uitzicht over bosweide
  Uitzicht over bosweide
 • Klimelement
  Klimelement
 • Kapelletjes langs dorpsweg Arbrefontaine
  Kapelletjes langs dorpsweg Arbrefontaine
 • Zandmotor, dynamisch kustbeheer
  Zandmotor, dynamisch kustbeheer
 • Groenstructuur Buggenum
 • Broekbos
  Broekbos
 • Stedelijke ontwikkeling rond infrastructuur
  Stedelijke ontwikkeling rond infrastructuur
 • Dijk en geluidswal gecombineerd
 • Bospad onderaan de helling
 • Steenbreek, symbool van vergroening
  Steenbreek, symbool van vergroening
 • Stadslandbouw in hoofdstedelijk gebied
 • Mooie wadi voor opvang piekberging
  Mooie wadi voor opvang piekberging
 • spelen met water
  Spelen met water
 • Waterelement in binnenplaats zorginstelling
  Waterelement in binnenplaats zorginstelling
 • Rabattenbos voor extra waterberging
 • vissers langs de vijver
  Vissers langs de vijver
 • Waterkering met parkeren bij laag water
 • goot in reling
  goot in reling
 • patroon op strand
  Patroon stromend water op strand
 • Spelen met water

Terug naar de Homepage