Leer van de fotobank van de Natuurlijke Alliantie!

Schadebeelden maken klimaatschades inzichtelijk, niet alleen van wateroverlast en overstroming, ook van erosie, droogte, hittestress en brandgevaar. Inspiratiefoto’s geven voorbeelden van klimaatadaptatie voor uw stad of land. Bloopers maken pijnlijk duidelijk wat er mis kan gaan als u sectoraal werkt of het gebied of het probleem niet goed begrijpt.

Met bronvermelding (fotobankna.nl + code foto) kunnen de foto’s gratis gebruikt worden.

Erosie op stuwwal

Schadebeeld

Erosie op de rand van de stuwwal van de gemeente Rheden (2015), fotograaf: Gilbert Maas (Alterra)

inpiratie

Inspiratie

Bestrijding hittestress en stimuleren horeca gaan hand in hand in het Bryantpark te New York (2014), fotograaf is Guido van Gerven (Duplostudio)

blooper

Blooper

Bonte menging van functies op pleintje in Ede (2012), fotograaf is Vincent Grond (GrondRR)


X

Meervoudige selectie

X

De fotobeeldbank is nog in opbouw. De foto’s laten voorbeelden en invloeden van klimaatadaptatie zien. Je kunt je breed laten inspireren, maar ook met meervoudige criteria de beelden doorzoeken. Ga naar de startpagina selectie en kijk hoe je snel voorbeelden kunt selecteren

Beeld

Bloopers en schadebeelden laten zien welke bedreigingen mogelijk zijn bij sectoraal werken of weinig doen. De inspiratiefoto’s tonen veelal prachtige, multifuctionele oplossingen.

Landschapstype

Laat klimaatadaptatie en gebiedsontwikkeling tevens een impuls vormen voor de leefomgeving en de regionale economie. Bij dit selectiecriterium vindt u foto’s op gebied van gezondheid, recreatie, voedsel én energie ed.

Verschijningsvorm

10 verschillende indelingen. Hier vindt u foto’s over de vormgeving van maatregelen. Bijvoorbeeld de vormgeving van waterlopen, wadi’s enzovoort in groene en bebouwde gebieden.

Klimaatdoelen

U kunt foto’s zoeken bij zes voorkomende klimaatdoelen, zoals overstroming, wateroverlast, droogte en erosie, hitte en smog én brandgevaar.

Leefomgeving en ondernemen

Kies maatregelen voor klimaatadaptatie die passen bij de specifieke (grond)waterstromen en/of bodemsoorten. Selecteer hier uw landschapstype of kijk bij de gidsmodellen. Gidsmodellen geven aan welke ruimtelijke structuren effectief zijn.

Fotograaf

Een groeiend aantal fotografen helpen mee om de fotobeeldbank verder uit te bouwen.

Help mee met de uitbouw van de fotobank!


Alle foto’s zijn en worden gemaakt door betrokken vakmensen en belangstellenden, die over de hele wereld deelwaardige situaties tegenkomen. Geen enkele foto heeft een gebruiksrecht.

Heeft u foto’s die de site aanvullen of verbeteren? Stuur ze op naar de webbeheerder, met info over fotograaf, plaats en jaar, korte toelichting. Hier zijn ook andere suggesties welkom.